Mua Bán Rao Vặt

Rao Vặt Online,Mua Bán Rao Vặt Trực Tuyến

biết thêm tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng

Vị trí Kế toán trưởng đóng một vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn. Để làm được vị trí kế toán trưởng đòi hỏi phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn và điều kiện nhất định.

Tham khảo:kế toán quận Bình Thạnh

Theo quy định của Luật Kế toán, để làm kế toán trưởng phải đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện như sau :

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
+ Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:
♦ Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ;
♦ Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;
♦ Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.
+ Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.
+ Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng
+ Kế toán trưởng có trách nhiệm:
♦ Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
♦ Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
♦ Lập báo cáo tài chính.
+ Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
+ Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:
♠ Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
♠ Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;
♠ Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

Tìm hiểu: dịch vụ kế toán trọn gói

♠ Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.


0 nhận xét trong bài "biết thêm tiêu chuẩn và điều kiện của Kế toán trưởng"

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì