Mua Bán Rao Vặt

Rao Vặt Online,Mua Bán Rao Vặt Trực Tuyến

Đây là Dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp TPHCM


Những nội dung và công việc thực hiện bao gồm:
1. Lập báo cáo hàng tháng
- Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại các cơ quan thuế.
- Lập và nộp báo cáo thống kê.
- Lập và nộp tờ khai quý tại các cơ quan thuế.
- Những Đại diện cho Doanh nghiệp phải giải trình cho các cơ quan thuế.
- Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế.

Tham khảo : dịch vụ thành lập công ty

2. Kế toán hàng tháng
- Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
- Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.
- Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn - chứng từ.
- Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
- In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị.
- Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.
- In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện.
- Lập và nộp báo cáo thống kê.
- Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp.
- Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra.
- Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
- Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.
- Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác.

Xem : http://ketoandongphong.com/thanh-lap-cong-ty-41.html

3. Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:
- Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế.
- Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp.
- Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.

Xem tiếp : Dịch vụ kế toán trọn gói

0 nhận xét trong bài "Đây là Dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp TPHCM"

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì